luyện trà my - Trao Tâm Ý - Sống An Nhiên

luyện trà my

Từ ngày ăn Yến Ý An sức khỏe mình tốt lên rất nhiều, đặc biệt là các di chứng hậu covid đã khỏi hẳn, không còn cảm thấy hụt hơi, ho nhiều nữa. Mà thích nhất là ăn yến đều thì ngủ rất ngon, sâu giấc vì hậu covid mình toàn bị mất ngủ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.