hồng anh lai - Trao Tâm Ý - Sống An Nhiên

hồng anh lai

Mình biết yến sào có giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như thế nào rồi, nhưng lại không có thời gian chưng hấp nên không ăn được thường xuyên. Từ ngày biết Ý An có Yến chưng tươi thì mình order đều đặn về ăn rất tiện. Sợi yến thật nên ăn vào mình cảm nhận được sức khỏe thật sự tốt lên.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.